Obszary działania

  • wyznaczanie standardów jakości, promowanie dobrych praktyk i wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych OZE
  • poszukiwanie nowych zastosowań i rynków zbytu dla firm z branży OZE – komunikowanie producentów urządzeń z inwestorami (np. rolnikami)
  • reprezentowanie interesów firm branżowych, dostawców technologii, producentów urządzeń, promowanie wykorzystania nowych technologii, przełamywanie praktyk monopolistycznych koncernów energetycznych – lobbing na rzecz firm środowisk rzecz wspierających fundację, edukacja, współpraca międzynarodowa
  • pisanie i składanie wniosków o granty projekty B&R – jednostka zarządzająca projektem, wykonująca analizę danych,
  • doradztwo w zakresie doboru technologii, pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji oraz przygotowania inwestycji, wspomaganie inwestora na każdym etapie procesu
  • analiza realnej opłacalności budowy i eksploatowania poszczególnych źródeł OZE