Projekty

Fundacja IRIE w 2017 r. uczestniczyła w realizacji międzynarodowego projektu „Innovation Demonstration Workshops for Rural Community Development and Resilience Building”, wspieranego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego we współpracy z partnerem gruzińskim. W ramach projektu eksperci IRIE przeprowadzili cykl szkoleń połączonych z praktycznymi warsztatami dla społeczności lokalnych w zakresie wykorzystania prostych rozwiązań opartych na wykorzystaniu energetyki odnawialnej, dedykowanych do potrzeb i możliwości inwestycyjnych małych gospodarstw i możliwych do zbudowania własnym nakładem przy wykorzystaniu dostępnych lokalnie materiałów. Szkolenia przeprowadzono w dwóch lokalizacjach w Gruzji w gminach o charakterze rolniczym Tianeti i Dusheti. Działania obejmowały zaprojektowanie instalacji kolektorów słonecznych według autorskiej koncepcji IRIE, skompletowanie materiałów na rynku lokalnym oraz wykonanie i uruchomienie instalacji w dwóch lokalizacjach. Założeniem było dostosowanie koncepcji do miejscowych warunków klimatycznych, specyficznych uwarunkowań wybranych gospodarstw oraz zapewnienie pokrycia min. 60% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową i możliwości efektywnego działania instalacji przez większość roku kalendarzowego. Przeprowadzone szkolenia i warsztaty z budowy instalacji miały na celu przygotowanie wytypowanych ze społeczności lokalnej miejscowych trenerów do replikacji opracowanego modelu i popularyzacji wykorzystania OZE w sąsiednich regionach Gruzji przy minimalizacji istniejących barier ekonomicznych.

Prezentacja z warsztatów: RES innovation trainings

Film o projekcie: Innovation Demonstration Workshops for Rural Community Development and Resilience Building” – warsztaty z realizacji prostych instalacji OZE z lokalnie dostępnych materiałów dla gruzińskich rolników

Zdjęcia z budowy instalacji paneli słonecznych u rolników:

 

Koncepcja hybrydowej instalacji OZE „RES Hybrid module” rozwijana przez zespół z udziałem członków fundacji IRIE trafiła do krajowego finału największego światowego akceleratora technologicznego start-upów branży środowiskowej Climate Launchpad 2018 (https://climatelaunchpad.org/).

Informacja o dostaniu się do finału wśród wybranych koncepcji projektów:

RES_HYBRID_MODULE / IRIE